BÁO GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
STT DIỄN GIẢI  Đ.V S.Lg ĐƠN GIÁ (VND) GHI CHÚ
 VẬT TƯ 

 NHÂN CÔNG

VNĐ 

  THÁO DỠ
1 9000 – 24000 btu Bộ 1   150-350.000 Có t.chỉnh
2 36000 – 100.000 btu Bộ 1   200-800.000 Có t.chỉnh
A LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN
I Dàn nóng (Outdoor) 
2 Dàn Nóng 34000 – 48000BTU Dàn 1   800,000 Có t.chỉnh
II Dàn lạnh (Indoor)
1 Dàn lạnh kiểu âm trần  34000 – 48000BTU Dàn 1   350 Có t.chỉnh
I LẮP ĐẶT ĐH  TREO TƯỜNG
1 Công suất máy 9000 – 12,000 btu Bộ 1   200-400.000 Có t.chỉnh
2 Công suất máy 18,000 – 24000BTU Bộ 1   300-500.000 Có t.chỉnh
3 Công suất máy 36000 – 48000BTU Bộ 1   350-800,000 Có t.chỉnh
III CÁC THIẾT BỊ KHÁC
1 Gía đỡ cục nóng 9000 – 12000 BTU Bộ 1 80,000   Có t.chỉnh
2 Giá đỡ cục nóng 18000 – 24000 Bộ 1 130,000   Có t.chỉnh
3 Giá đỡ cục nóng 36000 – 48000 Bộ 1 250,000   Có t.chỉnh
4 Gía đỡ dàn lạnh âm trần Bộ 1 150,000   Có t.chỉnh
5 Vật tư phụ     100 Có t.chỉnh
B LẮP ĐẶT ỐNG GAS VÀ NƯỚC NGƯNG
I Ống gas
1 Ống đồng 6.35 dầy 7.1 kèm bảo ôn   m 1 75,000 15,000  
2 Ống đồng 9,35 dầy 7.1 kèm bảo ôn  m 1 85,000 17,000  
3 Ống đồng 12.52 dầy 7.1 kèm bảo ôn  m 1 100,000 20,000  
4 Ống đồng 15.9 dầy 7.1 kèm bảo ôn  m 1 125,000 25,000  
5 Gas R410A nạp bổ sung Kg/psi 0   250,000  
6 Băng cuốn bảo ôn cách ẩm m 0 10,000    
7 Băng dính trong cuộn 1 15,000    
8 Gía treo ống đồng và ống nước Cái 1 25,000    
9 Nhân công đục tường ( Tính theo thực tế ) Mét 1   50,000 có t.chỉnh
10 Vật tư phụ (gas hàn, Oxy, que hàn,cút,…..) 5% VTC 1      
II ỐNG NƯỚC XẢ ĐIỀU HÒA  
1 Ống nước xả điều hoà kèm bảo ôn m 1 35,000 15,000  
2 Vật tư phụ ( băng cuốn, keo dán, cút, tê, chếch…) 5% VTC 1      
E VẬT TƯ ĐIỆN
1 Dây điện cấp nguồn dàn lạnh 2×2,5  m 1   18,000  
2 Dây điện cấp tín hệu dàn lạnh 2×1,5mm2  m 1   12,000  
3 Vật tư phụ 1      
F PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ PHỤ
1 Dây điện cấp nguồn dàn lạnh 2×2,5 + 1×1,5mm2 ( CĐT cấp )   2      
2 Dàn giáo Bộ 0     Có tùy chỉnh